Als u wilt (aan)bouwen of verbouwen, is de kans groot dat u in aanraking komt met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (voorheen Welstandscommissie genoemd) is een onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt over welstandseisen. Ze adviseren over de vraag of het uiterlijk of de plaats van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een vergunning is ingediend, in overeenstemming is met redelijke eisen van welstand zoals in de Woningwet bepaald.

Samenstelling Commissie

 • Dhr. Ir. M. Scheren, stemhebbend deskundig lid
 • Dhr. Ir. C.M. Metz, voorzitter commissie, stemhebbend deskundig lid
 • Dhr. Ir. A.J.R. Kunnen, stemhebbend reserve deskundig lid

Ambtelijke ondersteuning

 • Dhr. P. Emmett, stedenbouwkundige
 • Dhr. J.G.M. Nievelstein, welstandsbeleid
 • Dhr. H.J.E. Beugels, secretaris
 • Mevr. A.H.M. Eggen, secretaris
 • Mevr. A. van der Mark, notuliste
 • Mevr. P. van den Berg, notuliste

Vergaderingen

De agenda van de commissie wordt in de week voorafgaand aan de vergadering op deze website gepubliceerd. 
De vergaderingen zijn in principe openbaar.

U kunt aanwezig zijn bij een vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten:

 • Als uw plan wordt behandeld.
  Moet uw bouwplan voor advies worden voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten, dan is het raadzaam om hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw plan dan namelijk toelichten en heeft de mogelijkheid hebt om eventuele gewenste aanpassingen te bespreken.
 • Als u belangstelling heeft in een bouwplan in uw buurt.
  Wilt u een vergadering als geïnteresseerde bezoeken, dan kunt u dit te melden aan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. U heeft als toehoorder geen spreekrecht en mag het verloop van de vergadering niet verstoren.
   
 • Als een bouwplan grootschalig is en in de buurt ophef of onrust veroorzaakt.
  U kunt dan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten verzoeken of u voor aanvang van de vergadering uw zienswijzen kenbaar mag maken.
  Wordt een groot aantal bezoekers verwacht, dan kan de secretaris ertoe besluiten een daarvoor passende locatie te reserveren. Het is mogelijk dat het onderhavige plan hierdoor pas enkele weken later kan worden besproken.