Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Als u wilt (aan)bouwen of verbouwen, is de kans groot dat u in aanraking komt met de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Landgraaf.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten genoemd) is een onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt over de omgevingskwaliteit zoals de architectonische kwaliteit, de stedenbouwkundige kwaliteit, monumentenactiviteiten en cultureel erfgoed.

  Samenstelling Commissie

  • Dhr. Ir. M. Scheren, voorzitter commissie, stemhebbend deskundig lid
  • Dhr. J.S.M. Hendrix, stemhebbend deskundig lid
  • Dhr. Ir. A.J.R. Kunnen, stemhebbend deskundig lid

  Reserve leden:

  • Dhr. H.J.R. Janssen, plaatsvervangend stemhebbend deskundig lid
  • Dhr. E.J.A Vliegen, plaatsvervangend stemhebbend deskundig lid 

  Ambtelijke ondersteuning:

  • Dhr. P. Emmett, stedenbouwkundige
  • Dhr. J.G.M. Nievelstein, welstandsbeleid
  • Dhr. H.J.E. Beugels, secretaris
  • Mevr. W.P.M. van der Meer, secretaris
  • Mevr. A. van der Mark, notuliste
  • Mevr. P. van den Berg, notuliste

  Vergaderingen

  De agenda van de commissie wordt circa 4 werkdagen voorafgaand aan de vergadering op deze website gepubliceerd. 
  De vergaderingen zijn in principe openbaar.

  U kunt aanwezig zijn bij een vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit:

  • Als uw bouwplan voor advies wordt voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
   Het is raadzaam om hierbij aanwezig te zijn. U kunt uw plan dan namelijk toelichten en heeft de mogelijkheid hebt om eventuele gewenste aanpassingen te bespreken.
    
  • Als u belangstelling heeft in een bouwplan in uw buurt.
   Wilt u een vergadering als geïnteresseerde bezoeken, dan kunt u dit te melden aan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. U heeft als toehoorder geen spreekrecht en mag het verloop van de vergadering niet verstoren.
    
  • Als een bouwplan grootschalig is en in de buurt ophef of onrust veroorzaakt.
   U kunt dan de secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit verzoeken of u voor aanvang van de vergadering uw zienswijzen kenbaar mag maken.
   Wordt een groot aantal bezoekers verwacht, dan kan de secretaris ertoe besluiten een daarvoor passende locatie te reserveren. Het is mogelijk dat het onderhavige plan hierdoor pas enkele weken later kan worden besproken.