Het Omgevingsloket

Om te mogen bouwen of verbouwen, heeft u mogelijk een vergunning nodig, of moet u een melding doen.Vanaf 1 januari 2024 gaat dit via het (nieuwe) Omgevingsloket

U kunt in het Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke vergunning dat is;
  • zien of u een melding moet doen;
  • direct vergunningen aanvragen en meldingen indienen;
  • bij het aanvragen van vergunningen aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was;
  • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan;
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden;
  • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden;
  • een overleg met de gemeente aanvragen.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Omgevingsvergunning of -melding

    Filmpje met uitleg over het Omgevingsloket (externe bron)