Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kunnen we u als gemeente helpen. We zoeken samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geven we u gerichte hulp.

Geef uw Wmo-melding door (pdf-formulier)

U kunt met dit formulier ook melden dat u langer of andere hulp nodig heeft of dat u wijzigingen wilt doorgeven. 
Het is ook mogelijk om persoonlijk contact op te nemen met ons wijkteam.

Achterstand in behandeling van meldingen Wmo

Afgelopen maanden is de achterstand in de behandeling van de meldingen van inwoners die gebruik willen maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) flink opgelopen. 
Wij behandelen op dit moment de meldingen die begin april 2022 zijn binnengekomen.

Doet u nu een melding? Houd er dan rekening mee dat het enkele maanden duurt voordat wij contact met u opnemen. 
Meer over de achterstanden en de maatregelen leest u in onderstaande brief, die is verstuurd naar inwoners die een Wmo-melding hebben gedaan.

Brief: Achterstand behandeling meldingen Wmo (pdf)