Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kunnen we u als gemeente helpen. We zoeken samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geven we u gerichte hulp.

Met het formulier dat hieronder staat, kunt u zich melden voor een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Ons wijkteam neemt dan contact met u op. Het helpt als u zelf een goed beeld heeft over hoe het met u gaat.  Dat kan met de digitale vragenlijst ‘Sophie’

Geef uw Wmo-melding door (pdf-formulier)

U kunt met dit formulier ook melden dat u langer of andere hulp nodig heeft of dat u wijzigingen wilt doorgeven. 
Het is ook mogelijk om persoonlijk contact op te nemen met ons wijkteam.