HOME  |  Mens Ontwikkel Bedrijf  |  home

home

Mens Ontwikkel Bedrijf

Het Mens Ontwikkel Bedrijf, voorheen het Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf (GWBL), is geen werkbedrijf meer. We voeren geen klussen meer uit, maar ontwikkelen mensen. De naam Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) zegt alles over de visie van onze bedrijf. 

Hoe kunnen we u als kandidaat helpen?

Wij noemen de mensen die bij ons in een ontwikkeltraject actief zijn, bewust geen cliënten, maar kandidaten. Met deze benaming doen wij recht aan de kans die u geboden wordt. Komt u in aanmerking voor een ontwikkeltraject bij het Mens Ontwikkel Bedrijf dan krijgt u een goede begeleiding en eventueel scholing tijdens uw (persoonlijke) ontwikkeling. Onze ontwikkelcoaches staan alle kandidaten bij die bij ons komen op weg naar een betaalde baan.

Wat betekenen onze kandidaten voor u als werkgever of organisatie?

De ontwikkeling van onze kandidaten is opgesplitst in 4 ontwikkelfasen. Ontwikkelfase 1 vindt intern plaats bij het Mens Ontwikkel Bedrijf. In ontwikkelfase 2 gaan de kandidaten over van die interne ontwikkelplek naar een externe ontwikkelplek (ontwikkeling van algemene arbeidsvaardigheden). Die externe ontwikkelplek is veelal bij een lokale vrijwilligersorganisatie (non-profit). De kandidaat maakt in ontwikkelfase 3 de overstap naar een ontwikkelplek (ontwikkeling van specifieke arbeidsvaardigheden) in een productieomgeving bij een reguliere lokale ondernemer. Voor u, als werkgever of organisatie, zijn onze kandidaten interessant wanneer u maatschappelijk verantwoord wilt investeren in werk en mensen.

Contactgegevens

Bezoekadres: Marconistraat 13, 6372 PN  Landgraaf
Telefoon: 045-569 54 48
E-mail: info.mensontwikkelbedrijf@landgraaf.nl

Actueel

Hieronder vindt u actuele berichten over het Mens Ontwikkel Bedrijf.

Historie

 Het Mens Ontwikkel Bedrijf komt voort uit het voormalige Gemeentelijk Werkbedrijf Landgraaf (GWBL). Hieronder vindt u een stukje historie.

Wat doen wij?

Het Mens Ontwikkel Bedrijf heeft als doel mensen weer een kans te geven op een betaalde baan. Lees verder bij:

Partners

Het Mens Ontwikkel Bedrijf werkt samen met lokale ondernemers en vrijwilligersorganisaties (werkgevers). Hieronder vindt u een overzicht van onze partners.

Bezoek adres

Burgerhoes
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Route en parkeren

Meer contact- en openingstijden