Verhuizing doorgeven

Wat is het?

Geef uw verhuizing binnen of naar Landgraaf op tijd door. U kunt dat maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doen. Dit kunt u online, schriftelijk of aan de balie regelen. U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u woonde.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing online door of maak een afspraak met de afdeling Klant Contact Centrum. Kijk hiervoor bij ‘Meteen regelen’. Wij adviseren u om eerst de volledige, hier vermelde informatie te lezen voordat u een afspraak maakt.Heeft u uw verhuizing al doorgegeven, maar heeft u nog niet alle benodigde bijlagen aangeleverd, gebruik dan het online formulier Nasturen van bijlagen.

Niet te vroeg of te laat doorgeven

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.
Let op:

Gaat u met uw partner en gezamenlijke kinderen verhuizen, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan moet slechts één van de ouders in de online verhuismelding de kinderen meeverhuizen.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).'

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen
 • de ondertekende machtigingsbrief

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Mijn Overheid

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen gebruikers op MijnOverheid en in de MijnGegevens app het aantal ingeschreven bewoners op het woonadres bekijken. Het is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar.

Wat moet ik meenemen/opsturen?

Bij een online melding hebt u nodig:

 • uw DigiD

Bij een persoonlijke melding hebt u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs

Verklaring hoofdbewoner / medebewoner

Let op: Gaat u inwonen bij iemand die al op uw nieuwe adres staat ingeschreven? Dan hebben we ook een verklaring van toestemming van de hoofdbewoner nodig. Kijk voor het formulier bij 'Meteen regelen.'

Voeg het ondertekende en gescande formulier als bijlage toe aan uw online verhuismelding, of neem het formulier op papier mee als u uw verhuizing persoonlijk komt melden.

Hoe lang duurt het?

Uw verhuizing wordt binnen 5 werkdagen verwerkt.

 • Geeft u de adreswijziging door tussen 4 weken vóór en uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijft de gemeente u in op de door u doorgegeven datum.
 • Geeft u de adreswijziging later door? Dan schrijft de gemeente u in op datum van ontvangst van de adreswijziging.

U ontvangt per post de bevestiging van uw verhuizing op het nieuwe adres.