Op 24 november 2022 hebben de Parkstadgemeenten gezamenlijk besloten geen nieuwe deelnemers meer aan te nemen voor het Zonnepanelenproject Parkstad. Dat besluit heeft géén gevolgen voor degenen die al aan het project deelnemen. Alle gemaakte afspraken worden nagekomen. De deelnemers aan het project zijn hierover geïnformeerd.

Boost voor zonne-energie 

Door de aantrekkelijke financiële lening bij de gemeenten hebben sinds de start in 2017 ruim 4.700 huishoudens en kleine bedrijven deelgenomen aan het project. Inwoners van Landgraaf maakten kennis met de mogelijkheden van zonne-energie. Dat gaf een flinke boost aan de zonnepanelen op de daken. Ook met aankoop van zonnepanelen via andere bedrijven.

Sinds 2017 zijn de kosten voor personeel, energie, materiaal en onderhoud flink gestegen. Daardoor is het project niet meer rendabel voor de uitvoerder Volta Limburg. De huidige deelnemers ondervinden géén gevolgen van de deelnamestop en houden natuurlijk het recht op 15 jaar garantie en onderhoud. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn. 

Vragen of klachten

Hebt u vragen of klachten over het Zonnepanelenproject Parkstad? Stuur dan een e-mail naar Volta Solar: service@voltasolar.nl of naar zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl

Andere financiering zonnepanelen

Inwoners van Landgraaf die zonnepanelen op een aantrekkelijke manier willen financieren, kunnen ook gebruik maken van ons Duurzaam Energie- en Klimaatfonds Landgraaf. Kijk ook op Hoe betaalt u duurzame maatregelen? | Gemeente Landgraaf voor andere opties, waaronder het Warmtefonds. 

Waarom stopt het Zonnepanelenproject Parkstad?

Het project was een succes en heeft daardoor een aantal jaren langer gelopen dan eerder bedacht. Nu is er echter een moment bereikt dat het project niet meer past bij huidige (markt)ontwikkelingen. Een aanzienlijke stijging in kosten (personeel, energie, materiaal, onderhoud) zijn de voornaamste redenen dat de in 2017 bij de aanbesteding overeengekomen prijsstelling niet meer realistisch is voor de uitvoerende partij Volta Solar. Daarnaast zijn er sinds 2017 diverse soortgelijke aanbieders toegetreden en vergelijkbare financieringsconstructen opgezet waardoor inwoners steeds vaker via een andere weg zonnepanelen aanschaffen.

Welke gevolgen heeft het stopzetten van dit project voor deelnemers?

Dit heeft géén gevolgen voor deelnemers aan het project. Deelnemers aan het Zonnepanelenproject Parkstad hebben recht op 15 jaar garantie en onderhoud. De afspraken die hierover gemaakt zijn blijven gelden. Volta Solar blijft zich hiervoor inzetten.

Daarnaast is het voor burgers op basis van artikel 9 van de overeenkomst nog altijd mogelijk om vroegtijdig boetevrij hun lening vroegtijdig af te lossen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit bedrag storten op: NL93 RABO 0125 5370 42 ten name van Volta Limburg, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en plaats. Vervolgens wordt uw aflossingsbedrag in mindering gebracht op uw lening en het maandelijkse aflossingsbedrag automatisch aangepast.
 

Waar kunnen deelnemers in de toekomst terecht met vragen?

Het Zonnepanelenproject Parkstad biedt 15 jaar garantie en onderhoud. Dit betekent dat deelnemers gedurende die periode met vragen of klachten terecht kunnen bij Volta Solar via service@voltasolar.nl of naar zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl.

Waarom zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt met Volta Limburg?

Dit heeft te maken met de inflexibiliteit van de aanbesteding. Deze biedt geen ruimte om de gemaakte afspraken te herzien.

Waarom is er geen nieuwe partij gezocht die het project kan uitvoeren?

Dit heeft te maken met de inflexibiliteit van de aanbesteding. Deze biedt geen ruimte om met een nieuwe partij in zee te gaan. 

Zijn er verschillen tussen gemeenten in de deelnamestop en de gevolgen? 

Nee, de deelnamestop vanaf 24 november 2022 en het feit dat er géén gevolgen zijn voor huidige deelnemers aan het project, geldt voor alle zeven gemeenten. 
 

Op welke manier gaan de Parkstadgemeenten hun inwoners verder ondersteunen om te verduurzamen?

Inwoners kunnen nu al bij de WoonWijzerWinkel terecht voor advies en ondersteuning bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Met het oog op de toekomst zijn de Parkstadgemeenten daarnaast op zoek gegaan naar een verbreding van het Zonnepanelenproject. De gemeenten willen burgers uiteraard actief blijven ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en panden. Om dit vorm te geven wordt een nieuw platform ontwikkeld: www.parkstadverduurzaamt.nl. De verwachting is dat deze pagina eind 2023 of begin 2024 volledig operationeel zal zijn.